Vaikuttavat valmennukset

Oivalluttavat teemaluennot

Haluatko lisätä innostusta ja onnistumisia?

Haluatko konkreettisia täsmäratkaisuja ihmisten johtamiseen?

Mitä tarjoamme?
Vaikuttavia arviointeja, valmennuksia, sparrauksia ja teemaluentoja
esimiesten ja työyhteisöjen onnistumisen tueksi.

Mitä saat?
Työn iloa ja tuntuvia tuloksia.

Mitä edellyttää asiakkaalta?
Rohkeutta haastaa itsensä.

Vaikuttavat valmennukset

Esimerkiksi innostava johtaminen, myynnin vauhdittaminen, virtuaalijohtaminen, tunneilmaston johtaminen.
1. Omat onnistumisen reseptit
2. Muiden menestyksen vinkit
3. Ajattelun laajentaminen, heti käyttöön otettavien toimintatapojen löytäminen

Pomon parhaat taidot - ratkaisukeskeinen esimiestyön arviointi

1. 270- tai 360 -kysely
2. Raportti, joka tuo esiin tiimin ajatukset siitä, millaista esimiehen toiminta parhaimmillaan olisi käytännössä
3. Henkilökohtainen valmennus, joka käynnistää esimiehen kehittymisen arvioinnin pohjalta.

Minna Kurttila on kehittänyt kyselyä yhdessä Finsightin, Moodmentin ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian asiantuntijoiden kanssa.

Tulokselliset sparraukset

Esimerkiksi oman ajankäytön ja energian johtaminen, esimiestyön erikoistilanteiden selättäminen. Henkilökohtaiset valmennussessiot pomoille todellisten täsmäratkaisujen löytämiseksi.

Oivalluttavat teemaluennot työporukoitten tueksi

Esimerkiksi hyvinvoinnin mahti, erilaisuuden ihanuus, myönteisyyden voima muutoksessa, elämisen taito.
1. Ajatusten herättelyä
2. Asenteitten tuuletusta
3. Innostuksen sytyttämistä

Esimerkkejä toteutuneista valmennuksista

ARVOSTAVA JOHTAMINEN – työntekijöistä tähtiä
LÖYDÄ PARAS SINÄ – vahvuudet esiin
VALMENTAVA JOHTAMINEN – innosta huippusuorituksiin
MYYNNIN VAUHDITTAMINEN - merkityksellinen kohtaaminen myynnin tukena
VIRTUAALIJOHTAMINEN – energisoi etäältä
TUNNEILMASTON JOHTAMINEN - tunteet menestyksen ytimessä
ESIMIEHEN PERUSPAKKI – vahvista perustaitoja
HYVINVOINNIN JOHTAMINEN – johda omaa ja muiden hyvinvointia
ITSENSÄ JOHTAMINEN - perusta muiden hyvään johtamiseen
POMON PARHAAT VUOROVAIKUTUSTAIDOT – löydä sisäinen vuorovaikutusmestarisi
MUUTOKSESSA JOHTAMINEN – kaikki mukaan muutoksen läpiviemiseen
HENKISEN HYVINOINNIN JOHTAMINEN – vahvistu ja vahvista henkisesti
POSITIIVINEN JOHTAMINEN – menesty myönteisyydellä
RATKAISUKESKEINEN PALAUTE – vaikuta eteenpäinvievällä palautteella
LÄSNÄOLEVA JOHTAMINEN – läsnäolo voimavaraksi
ARVOJOHTAMINEN – arvot tekemiseksi
PARHAAT PALAVERIKÄYTÄNNÖT - tehokkaat kokoukset kasvotusten ja etänä
MENESTYVÄ TIIMI – tiimityö timantiksi
KEHITYSKESKUSTELUT – strategia tekemiseksi innostavilla kehityskeskusteluilla
ONNISTUMISEN KIERRE – onnistumiset esille
KANNUSTAMALLA JA KEHUMALLA TULOSTA – kannusta ja kehu myönteinen spiraali nousuun
MONIKULTTUURISUUS HYÖDYKSI - ihmisten erilaisuus riesasta rikkaudeksi
TYÖELÄMÄN HAASTEET – uutta intoa irtisanomisten jälkeen
HENKILÖKOHTAISET KOUTSAUKSET JA SPARRAUKSET - vapauta ja ota käyttöön koko potentiaalisi

Mitä hyötyä valmennuksesta on?

Valmennukse hyödyt